Meer budget voor Google AdWords PLA

pla-uitgaven-2013In 2013 is er veel verandert in Google PLA. Google PLA is niet meer gratis beschikbaar, maar is geïntegreerd in AdWords. Veel bedrijven kiezen voor PLA en met succes. Uit een onderzoek blijkt nu ook dat er steeds meer budget in PLA wordt gestoken. Dat is niet gek, want de resultaten zijn zeer positief. Vooral in het laatste kwartaal van 2013 werd er veel in PLA gestoken. De PLA nemen ook een groot deel van Google in beslag. Zo worden de advertenties rechts bovenaan of onder de top 3 weergegeven. Ik ben zelf ook zeer positief over Google PLA.

PLA uitgaven

pla-uitgaven-2013
De Uitgaven zijn in 2013 hard gestegen. Ter vergelijking met 2011 zijn de uitgaven met bijna 300% gestegen. De stijging heeft vooral te maken met de feestdagen in het vierde kwartaal. Waarschijnlijk zal in kwartaal 1 van 2014 de uitgaven niet zo hard gaan stijgen.

PLA aandeel

pla-verdeling-van-uitgaven-2013
Het aandeel van PLA is gestegen. In december van 2013 is dit gestegen naar 23%, terwijl dit eerst rond de 13% lag. In vergelijking met januari is dit een stijging van maar liefst 92%.

PLA CPC

pla-cpc-2013
Naarmate er meer aan PLA werd besteed steeg ook de CPC. In een jaar tijd is de gemiddelde CPC met bijna 150% gestegen. Vergelijken we dit met de CPC van tekstadvertenties dan was hier “maar” een stijging van 21%.

PLA CTR

pla-ctr-2013
Ondanks dat er veel meer budget in PLA werd gestoken, steeg de CTR nauwelijks. De stijging was slechts 6% als we december vergelijk met januari. Maar als we dit weer vergelijken met de tekstadvertenties dan is dit uitstekend. Wat de tekstadvertenties zagen de CTR dalen met 13%

Google PLA staat nog in haar kinderschoenen. Ik verwacht ook dat steeds meer webshops zich gaan focussen op PLA. Dit zal beteken dat de CPC in de komen maanden en jaren verder zal gaan oplopen. Dit zal dan resulteren in een waren Google PLA oorlog.