Boek: Iedereen “Bart” CEO

Afgelopen weekend kon ik eindelijk beginnen aan het boek Iedereen CEO dat is geschreven door Menno Lanting. Voor mij was het Bart CEO, want nog voor de release kon je jouw naam op het boek zetten. Ik dacht dit ziet er leuk uit, dus zo gezegd zo gedaan. Het boek Iedereen CEO gaat over het nieuwe werken van de 21e eeuw. Met de opkomst van het internet en de laatste jaren van sociale media gaat de werkplek nog meer veranderen de komende jaren. In Iedereen CEO komen voorbeelden van bedrijven aanbod hoe het werken gaat in deze tijd.

Verandering

Het boek is onderverdeeld in 10 hoofdstukken. De eerste 5 hoofdstukken is een soort inleiding van veranderingen. In deze hoofdstukken worden de verschillen uitgelegd tussen het managen van de vorige eeuw en van nu. De medewerkers worden steeds belangrijker in het bedrijf. De ceo’s en managers krijgen steeds meer de taak om medewerkers uit te dagen in plaats van uit te leggen. De organisatiestructuur zal ook op de schop moeten. Werd eerst alles vanuit een punt geregeld, HiPPO (Highest Paid Person’s Opinimion), zal het nu naar een decentralisatie gaan.

Nieuwe managen

De laatste 5 hoofdstukken gaan over 5 veranderingen van het nieuwe managen namelijk: transparantie, vertrouwen, bereikbaarheid, authenticiteit en vakmanschap en samen leren. Dit zijn de 5 pijlers voor managers en ceo’s om het nieuwe managen te realiseren. De “oude” managers komen in de knoop met de nieuwe jonge generatie die opgegroeid zijn met sociale media. Zij willen meer openheid in het bedrijfsleven. Een voorbeeld van een bedrijf waar het nieuwe managen wordt toegepast is Google. Iedere werknemer krijgt ruimte om zicht zelf te ontplooien en met ideeën te komen.

Aanrader

Iedereen CEO van Menno Lanting is een boek die voor iedereen geschikt is. Voor de oudere managers is het zeker interessant wat er kan gaan veranderen. Dit boek is voor € 22,50 te bestellen bij Manegementboek.nl.