Consumenten geven de voorkeur aan emails

Meest-gebruikt-effectief-kanaal
Het Britse bedrijf DMA die samenwerkt met McDowell komt ieder jaar met een onderzoek onder consumenten en marketeers over acquisities. In het Customer Acquistion Barometer 2014 komt naar voren dat zowel de consumenten als de marketeers email de voorkeur geven. Veel kansen voor e-mailmarketeers.

Het gaat natuurlijk om een onderzoek in Engeland en dus is de vraag hoe representatief is dit voor de Nederlandse markt. ik denk dat er wel wat overeenkomsten zijn tussen deze twee markten. Daarom zullen de uitkomsten uit dit rapport van invloed kunnen zijn op de marketeers.

Voorkeur voor contact via email

De voorkeur van consumenten gaat uit om contact te hebben via email. Opvallend is dat hoe ouder iemand wordt de voorkeur naar post vergroot. Dit kanaal geniet dus toch nog een belangrijk marketingkanaal. De jongeren zijn vooral online gericht, wat je kan aflezen in het percentage in de voorkeur voor via mobiel en social media.

contacten-kanaal

E-mail is het meest effectief

Wat mij opvalt is dat “slechts” 89% een website gebruikt. Anno 2014 moet dit toch 100& zijn? Maar wat verder opvalt is dat email op plek 2 staat en dat dit het meest effectieve kanaal is. Marketeers zien dus hoe belangrijk e-mailmarketing is en ook consumenten geven dit aan dat dit een grote voorkeur geniet. Web banners behoren nu definitief tot de categorie slechte ROI.

Meest-gebruikt-effectief-kanaal

E-mailmarketing is dus een belangrijk kanaal om de conversie te verhogen. Maar onder de marketeers heerst er ook vrees dat de e-mails uiteindelijk in de junkmail komen. Wat als je eenmaal daar beland dat zal de CTR en de conversie gaan dalen. Een overload aan e-mails kan dit natuurlijk bewerkstelligen. Probeer daarom snel te achterhalen wat de voorkeur geniet bij uw klanten. Willen ze graag iedere dag, eenmaal per week of misschien maar een maal per maand een mail ontvangen. Wat is de boodschap van de mail? Is dit vooral actie gericht of juist informatief? deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden en verschillen nogal per doelgroep.