3 html oplossingen voor een betere seo structuur

Een goede seo structuur van je website of webshop is cruciaal om goed te scoren in Google. Een probleem waar webshops veelal tegen aanlopen is het probleem van duplicate content. Een product kan bijvoorbeeld in meerdere categorieën staan. Maar als een webshop gebruikt maakt van een filter dan weet je zeker dat je iets moet doen aan dublicate content. Ik heb 3 simpele html oplossingen gevonden die je kan gebruiken om de strustuur van je site te verbeteren.

Canonical

Veel webshops maken gebruikt van filters en hierdoor krijg je duplicate content. Als je webshop gebruikt maakt van een filter dan kan je het beste een canonical toevoegen. Een canonical ziet er als volgt uit:

voorbeel canonical

De canonical plaatst je in de van iedere pagina. De canonical maakt een soft 301 naar deze pagina. Dus de linkwaarde wordt doorgeven naar de desbetreffende pagina. Als ik nu gaan filteren dat wordt de waarde van deze url doorgestuurd naar de canonical en dit is dan de pagina www.kickoffice.nl/archiefkasten

Rel=prev en rel=next

Een veelvoorkomend probleem bij grote webshops is dat er meerdere pagina’s zijn. Je zou dit kunnen oplossen met een canonical of met de code rel=next en rel=prev. Hiermee kan je aangeven wat de volgende of de vorige pagina is en dit verbetert je seo structuur. Hieronder een voorbeeld van Zalando.

voorbeel rel=next en rel=prev

Hetzelfde als bij de canonical wordt de waarde van pagina 2 en verdere doorgestuurd naar de hoofdpagina. Dus in dit voorbeeld wordt alle waarde gestuurd naar www.zalando.nl/herenkleding-broeken.

Redirecting

Een wat hardere aanpak is om een redirect aan te maken. Dit gebeurd voorals bij pagina’s die niet meer actief zijn of productpagina’s. Bijvoorbeeld als een actie is verlopen dan kan die pagina in de tussen tijd wel waarde hebben opgebouwd. Het zou zonde zijn om deze waarde weg te gooien. Daarom kan je een 301 redirect aanmaken naar een verwante pagina.

Een product kan in meerdere categorieen voorkomen en dan kunnen er meerdere url’s komen van hetzlefde product. Ook dit kan je oplossen met een canonical of met een redirect. Met een harde redirect plaats je alle waarde door naar één pagina.

Dit zijn 3 voorbeelden om je seo structuur te verbeteren. Daarnast moet ook bijvoorbeeld je robots.txt bestand in orde zijn