Welke organisatiestructuur past bij social media

Er zijn al verschillende organisatiestructuren voor een bedrijf. Nu zijn er ook verschillende organisatiestructuren om social media uit te rollen in je bedrijf. De Altimeter Group heeft 5 verschillende organisatiestructuren beschreven om social media een plek te geven in je bedrijf.

Centralized (gecentraliseerd)
Bij het gecentraliseerde strategische kader wordt de strategie en het social media beleid bepaald vanuit één afdeling of persoon. Vaak is dit een afdeling op een hoger niveau van de organisatie. Kenmerken zijn:
»  Consistent
»  Niet altijd authentiek

Distributed (gedecentraliseerd)
Het gedecentraliseerde organisatiestructuur is minder gecoördineerd dan zijn gecentraliseerde tegenhanger. Het voordeel van deze structuur is dat op afdelingsniveau zaken kunnen worden besloten en uitgevoerd, wat de echtheid van de boodschappen ten goede komt. Ook zorgt het voor een hoger verantwoordelijkheidsgevoel bij de afdelingen/personen. Kenmerken zijn:
»  Organische groei
»  Authentiek
»  Vaak experimenteel
»  Ongecoördineerd

Coördinated / hub-and-spoke (centraal gecoördineerd)
Deze organisatiestructuur is de middenweg tussen gecentraliseerd en gedecentraliseerd. Vanuit een centraal punt wordt het tactische kader vastgesteld, maar de uitvoering ligt bij de gedecentraliseerde units. Kenmerken zijn:
»  Regels en procedures komen vanuit één centraal punt
»  Verspreid zich organisatiebreed
»  Tijdsintensief

Multiple hub-and-spoke (decentraal gecoördineerd)
Vergelijkbaar met de vorige, maar hier wordt op product-, merk- of unitniveau de beslissingen genomen, die vervolgens gecoördineerd binnen het product-, merk of unitniveau worden uitgevoerd. Kenmerken zijn:
»  Regels en procedures komen vanuit meerdere gedecentraliseerde punten
»  Verspreid zich organisatiebreed
»  Tijdsintensief

Holistic (holistisch, als geheel)
Dit is de meest vrije organisatiestructuur. Hier heeft elk individu binnen de organisatie de vrijheid om zich bezig te houden met social media. Het is niet zo dat elke werknemer maar wat doet, maar het is een holistisch geheel, waarbij de individuele acties op elkaar afgestemd worden. Vandaar de vergelijking met  de honingraat.Kenmerken zijn:
»  Elke werknemer is bevoegd
»  Georganiseerd geheel, doch niet centraal aangestuurd

Bron: Socialmediamodellen.nl