KickOffice.nl

Met KickOffice.nl willen wij een goedkoop alternatief zijn voor kantoormeubelen. Daarbij ligt de focus op scherpe prijzen en een snelle levering. In de afgelopen jaren is KickOffice.nl gegroeid naar een belangrijke speler in het segment van goedkope kantoormeubelen.

KickOfice.nl is opgezet voor de B2B markt om kleine bedrijven of starters een goedkoop alternatief te geven. In de afgelopen jaren zien we het aantal consumenten steeds stijgen, waardoor de markt aan het verschuiven is. Maar de focus ligt nog steeds op de bedrijven.

Bij KickOffice.nl ben ik van begin af aan betrokken. Dit begon met het eerste ontwerp en daarna steeds verbeteringen aanbrengen om de conversie te verhogen. Voor deze webshop heb ik de AdWords campagnes opgezet en ben ik verantwoordelijk geweest voor de organische resultaten. Daarnaast zijn we gestart met affiliate- en E-mailmarketing. Daarnaast worden er iedere maand nieuwe KPI’s opgesteld wat uiteindelijk er voor heeft gezorgd dat KickOffice.nl een van de belangrijke spelers is geworden in het segment van goedkope kantoormeubelen.