Bedrijven gaan vaker social media inzetten

Pondres deed een onderzoek naar het social media gebruik van bedrijven in Nederland. Hieruit blijk dat de bedrijven in 2011 meer social media gaan toepassen ten opzichte van 2011. Een goede ontwikkeling dus. In 2010 gebruikte 76,1% van de bedrijven een of meerdere social media kanalen voor 2011 is de verwachting dat dit groeit naar 78,1%.

Welke kanalen gebruiken de bedrijven

Uit het onderzoek blijkt dat vooral Twitter wordt ingezet. Maar liefst 88,7% gebruikt Twitter. Op een goede tweede en derde plaats staan LinkedIn (80,4%) en Facebook (61,8%). Hyves wordt door minder dan de helft van de bedrijven gebruikt, slechts 42,4%.

Ongeveer de helft van de bedrijven gaan Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube ook gebruiken in 2011. Ook hier wordt Hyves heel weinig genoemd en is voorbij gestreefd door weblog.

Waarom gebruiken bedrijven geen social media?

Uit het onderzoek blijkt dan nog bijna een kwart van de bedrijven nog geen social media inzet. Het is daarom altijd interesant waarom deze bedrijven nog geen social media gebruiken.

Het gebrek aan kennis en capaciteit is de voornaamste reden waarom de bedrijven nog geen social media inzetten.

Social media strategie

Om social media toe te passen binnen je bedrijf heb je net zoals bij andere marketingactiviteiten een strategie nodig. Van de bedrijven die social media inzetten hebben slechts de helft van de bedrijven ook daadwerkelijk een strategie opgesteld. Dat is toch apart, omdat voor andere marketing meestal wel een strategie wordt opgesteld. Dus de helft van de bedrijven hebben geen social media strategie plan opgesteld, mar waarom?

De belangrijkste redenen is dat bedrijven projectmatig werken, geen capaciteiten geen kennis aanwezig is. De laatste 2 komen overeen met de bedrijven die totaal geen social media inzetten. Van de bedrijven die nu geen social media gaat 67,3% in de toekomst wel een social media strategie maken. Een goede ontwikkeling dus.

Worden de resultaten gemeten?

Een kracht van online marketing is dat je de resultaten kunt meten. De bedrijven nemen niet echt de moeite om te meten, slecht 47,1%. Hier valt dus nog veel winst te behalen voor de bedrijven. Van de bedrijven geeft iets meer dan de helft aan dat ze niet weten hoe ze dit moeten meten. In 2011 is driekwart van de bedrijven van plan om wel te gaan meten Dus ook hier is nog zeer veel winst te behalen voor zowel de bedrijven als de bedrijven die hiervoor tools aanleveren.

Doelstelling social media

In 2010 zette bedrijven social media in vooral voor pr doeleinden. In 2011 zetten ze social media nog steeds in voor social media maar ook voor andere doeleinden zoals sales/aquisitie, imago verbetering, campagne promotie en klant behoud. Zo wordt social media steeds meer gebruikt als marketing kanaal maar ook als service kanaal.

1 Klantbehoud, 2 Sales / acquisities, 3 Serviceverlening, 4 PR doeleinden, 5 Imago verbetering, 6 Campagne promotie, 7 Recruitment, 8 Kostenbesparing, 9 Interne communicatie, 10 Database verrijking, 11 Zoekmachine positie, 12 Product ontwikkeling, 13 Geen idee, 14 Anders

Social media budget

Het budget wat de bedrijven aan social media besteden in 2010 is vrij laag. Iets meer dan de helft (53,4%) van de bedrijven hadden en budget van onder de € 10.000,- voor social media. Ongeveer 15% besteden meer dan € 10.000,- aan social media in 2010. In 2011 besteden de meesten bedrijven nog steeds minder dan € 10.000,- aan social media. Maar bijna kwart heeft nog geen idee hoeveel zijn daadwerkelijk aan social media besteden in 2011.

1 Geen idee, 2 Niets, 3 € 0 tot 10.000, 4 € 10.000 tot 30.000, 5 € 30.000 tot 60.000 , 6 € 60.000 tot 100.000, 7 € > 100.000

Pondres heeft met dit onderzoek een zeer goed beeld gegeven over het gebruik van social media in bedrijven, mijn complimenten! Nu is het wachten of de bedijven daadwerkelijk meer aan social media gaan doen.